MH beskrivning för vår K kull, 17 månader gamla.

1.a

KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt genom att drar sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

               

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök.

Kompiz, Knazen, Kaiza, Kezzie, Kimba

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1.b

KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Alt. provas inte i detta moment.

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren.  

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.

Kompiz, Knazen, Kaiza, Kezzie, Kimba

Följer med villigt., är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1.c

KONTAKT
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

 

Accepterar hantering.

 

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

Kompiz, Knazen, Kaiza, Kezzie, Kimba

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2.a

LEK 1
Leklust

Leker inte

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.

Kompiz, Knazen, Kaiza, Kezzie. Kimba

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

 

2.b

LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

 

Griper direkt med hela munnen

   

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

Kompiz, Knazen, Kaiza, Kezzie, Kimba

2.c

LEK 1
Gripande & Dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

 

Griper, drar emot, men släpper och tar om.
Alt. tuggar.

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

Kaiza

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt ruskar - även under den passiva delen, tills testledaren släpper.

Kompiz, Knazen, Kezzie, Kimba

3.a

FÖRFÖLJANDE

Startar inte.

 Kaiza, Kezzie

Startar men avbryter.

Kimba

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Knazen

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Kompiz        

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

 

Startar inte.

Kimba

Startar men avbryter.

 

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

 

Kaiza

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Kompiz, Knazen, Kezzie        

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

 

3.b

GRIPANDE

Nonchalerar föremålet. Alt springer inte fram.

Kaiza, Kezzie, Kimba

Griper inte, nosar på föremålet.

                    

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

 

Griper direkt, släpper.

 

Kompiz, Knazen

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

 

Nonchalerar föremålet.
Alt springer inte fram.

Kimba

Griper inte, nosar på föremålet.

 

 

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

 

 Kaiza             

Griper direkt, släpper.

 

Knazen

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

Kompiz, Kezzie

4

AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Knazen, Kaiza, Kezzie, Kimba             

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar

 

Kompiz

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.

 

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.

5.a

AVST. LEK
Intresse

Engageras inte  av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

Kompiz, Knazen, Kaiza, Kezzie           Kimba

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök.

 

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.

   

 

5.b

AVST. LEK
Hot/Agg

Visar inga hotbeteenden.

Kompiz, Knazen, Kaiza, Kezzie,  Kimba    

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.

5.c

AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Kaiza

Går fram till den dolda men talande figuranten.

 

Kimba

Går fram till figuranten med låg kroppshållning och/eller tidsfördröjning.

Går direkt fram till figuranten utan hjälp.

Kompiz, Knazen, Kezzie       

5.d

AVST. LEK
Leklust

Visar inget intresse

 

Leker inte men visar intresse.

Kaiza

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

 

Knazen, Kimba

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

 

 

Griper direkt. Drar emot, släpper inte.

Kompiz,  Kezzie       

5.e

AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter

 

Knazen, Kaiza, Kezzie, Kimba        

Är aktiv med figuranten när denna är aktiv

Kompiz

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

 

 

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

6.a

ÖVERRASKNING
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

 

 Kezzie  

Hukar sig och stannar.

 

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Kompiz, Knazen, Kaiza, Kimba

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6.b

ÖVERRASKNING
Hot/Agg

Visar inga hotbeteenden

Kompiz, Knazen, Kaiza, Kezzie     

Visar enstaka hotbeteenden

 

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Kimba

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6.c

ÖVERRASKNING
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner.
Alt. går inte fram
.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

Kimba

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

 

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

 

Kaiza

Går fram till overallen utan hjälp

Kompiz,  Knazen, Kezzie        

6.d

ÖVERRASKNING
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Kompiz, Knazen, Kaiza, Kezzie,     Kimba      

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

 

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

 

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6.e

ÖVERRASKNING
Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

Kaiza         

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle.

 

Kompiz, Knazen, Kezzie

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.

Kimba

Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand.

 

Biter i eller leker med overallen vid  2 eller fler passager.

7.a

LJUDKÄNSLIGHET
Rädsla

Stannar inte eller kort stop.

Kompiz, Knazen

Hukar sig och stannar.

 

Kaiza          

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

 Kezzie, Kimba

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7.b

LJUDKÄNSLIGHET
Nyfikenhet

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Kimba

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

 

Går fram till skramlet utan hjälp.

Kompiz, Knazen, Kaiza, Kezzie       

7.c

LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående rädsla.

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Kompiz, Knazen, Kaiza, Kezzie,  Kimba        

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7.d

LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

Kompiz, Knazen, Kaiza, Kezzie, Kimba

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle.

              

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen.

 

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid 2 eller fler passager.

8.a

SPÖKEN
Hot/Agg

Visar inga hotbeteenden.

Kompiz, Kaiza

Visar enstaka hotbeteenden.

Knazen            

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Kezzie, Kimba

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

 

 

Visar hotbeteenden och flera attacker.

8.b

SPÖKEN
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse.
Alt. skärmar av sig.

Tittar mot spökena då och då.

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda alt. ett spöke hela sträckan.

Kaiza

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

               

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet

 

Kompiz, Knazen, Kezzie, Kimba

8.c

SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

 

Kompiz, Kaiza, Kezzie, Kimba

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

 

Knazen

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

 

  

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

          

8.d

SPÖKEN
Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad.
Obs! går ej fram inom tidsramen

             

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden.

Knazen

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

 

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.

 

Kaiza, Kimba

Går fram till fig. utan hjälp.

Kompiz, Kezzie

8.e

SPÖKEN
Kontakttagande med figurant i spökdräkt

Avvisar eller undviker kontaktförsök.
 

 

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakt från figuranten

Knazen

Tar själv kontakt med figuranten

Kompiz, Kaiza, Kezzie, Kimba          

Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan ex. hoppa och gnälla.

 

9.a

LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.

Kompiz, Knazen, Kaiza, Kezzie, Kimba

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

 

9.b

LEK 2
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Kaiza        

Griper direkt med hela munnen

 

 

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

 

Kompiz, Knazen, Kezzie,

Kimba

10.

SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Kompiz, Knazen, Kaiza, Kezzie, Kimba

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter helt oberörd.

 

 

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek/passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd.
Alt. vill lämna platsen, försöker fly.
Alt. föraren avstår skott.