Spindeldiagram MH, vår Z-Kull, gjord oktober 2007, av www.genetica.se

 

Spindeldiagram MH,  rasen Beauceron t.o.m mars 2007, hämtat från www.genetica.se

 

 Z-kullens Mh den 19 maj 2007. Beskrivare: Jan Gyllensten

 

1.a

KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt genom att drar sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

Zpencer, Zuper, Zero, Zink, Zäpo, Zenta 

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök.

Zamson, Zniffa

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1.b

KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Alt. provas inte i detta moment.

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren.

Zpencer, Zuper, Zero

Zäpo

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.

Zamson, Zink, Zniffa

Zenta

Följer med villigt., är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1.c

KONTAKT
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Zero

Accepterar hantering.

Zpencer, Zuper, Zink

Zäpo, Zenta 

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

Zamson, Zniffa

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2.a

LEK 1
Leklust

Leker inte

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.

Zpencer, Zuper, Zamson, Zero, Zink

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

Zäpo, Zniffa , Zenta

2.b

LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Zamson

Griper direkt med hela munnen

Zpencer, Zuper, Zero, Zink,  Zniffa

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

Zäpo, Zenta

2.c

LEK 1
Gripande & Dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Zniffa

Griper, drar emot, men släpper och tar om.
Alt. tuggar.

Zpencer, Zuper, Zäpo, Zenta

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

Zamson, Zero

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt ruskar - även under den passiva delen, tills testledaren släpper.

Zink

3.a

FÖRFÖLJANDE

Startar inte.

Zero

Startar men avbryter.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Zpencer, Zuper, Zamson, Zink, Zäpo, Zenta

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

Zniffa

Startar inte.

Zenta

Startar men avbryter.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Zpencer, Zuper, Zamson, Zero, Zink, Zäpo,         

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

Zniffa

3.b

GRIPANDE

Nonchalerar föremålet. Alt springer inte fram.

Zero (se ovan kommentar)

Griper inte, nosar på föremålet.

Zuper, Zäpo, Zenta

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Zpencer, Zamson, Zink, Zniffa

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

Nonchalerar föremålet.
Alt springer inte fram.

Zenta

Griper inte, nosar på föremålet.

 

Zniffa

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

 

Zero, Zink, Zäpo,

Griper direkt, släpper.

 

 

Zuper, Zamson

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

Zpencer

4

AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Zpencer, Zuper, Zamson, Zäpo

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar

 

Zero, Zink, Zniffa, Zenta

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.

5.a

AVST. LEK
Intresse

Engageras inte  av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

Zamson, Zink , Zniffa

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök.

Zpencer, Zuper,  Zero, Zenta

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.

 

Zäpo

5.b

AVST. LEK
Hot/Agg

Visar inga hotbeteenden.

 Zpencer, Zuper, Zamson, Zero, Zink , Zäpo, Zniffa, Zenta 

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.

5.c

AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Går fram till den dolda men talande figuranten.

Går fram till figuranten med låg kroppshållning och/eller tidsfördröjning.

Går direkt fram till figuranten utan hjälp.

 Zpencer, Zuper, Zamson, Zero, Zink Zäpo, Zniffa, Zenta

5.d

AVST. LEK
Leklust

Visar inget intresse

 

Leker inte men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

 

Zniffa

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

 

Zpencer, Zuper, Zamson, Zero, Zäpo, Zenta 

Griper direkt. Drar emot, släpper inte.

Zink

5.e

AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter

Är aktiv med figuranten när denna är aktiv

Zpencer, Zuper, Zamson, Zäpo, Zniffa, Zenta  

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

 

Zero, Zink

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

6.a

ÖVERRASKNING
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

 

Zink

Hukar sig och stannar.

Zpencer, Zamson, Zero, Zenta

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Zuper, Zäpo, Zniffa

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6.b

ÖVERRASKNING
Hot/Agg

Visar inga hotbeteenden

Zpencer, Zuper, Zamson, Zink, Zäpo,  Zniffa, Zenta

Visar enstaka hotbeteenden

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6.c

ÖVERRASKNING
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner.
Alt. går inte fram
.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

Zuper

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

 

Zamson, Zäpo

Går fram till overallen utan hjälp

Zpencer, Zero, Zink

Zniffa, Zenta

6.d

ÖVERRASKNING
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Zpencer, Zink, Zäpo, Zenta 

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Zuper, Zamson , Zniffa

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Zero

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6.e

ÖVERRASKNING
Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

 

Zero, Zink , Zniffa

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle.

 

Zpencer, Zamson

Zenta

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.

Zuper, Zäpo

Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand.

Biter i eller leker med overallen vid  2 eller fler passager.

7.a

LJUDKÄNSLIGHET
Rädsla

Stannar inte eller kort stop.

 

Zpencer, Zuper, Zero, Zink, Zenta 

Hukar sig och stannar.

 

Zamson

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Zäpo, Zniffa

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7.b

LJUDKÄNSLIGHET
Nyfikenhet

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Zamson, Zäpo

Går fram till skramlet utan hjälp.

 Zpencer, Zuper, Zero, Zink, Zniffa, Zenta 

7.c

LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående rädsla.

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

 Zpencer, Zuper,

Zamson, Zero, Zink, Zäpo, Zniffa

Zenta   

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7.d

LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

Zamson

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle.

Zpencer, Zuper, Zero, Zink , Zäpo

Zniffa, Zenta

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen.

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid 2 eller fler passager.

8.a

SPÖKEN
Hot/Agg

Visar inga hotbeteenden.

Zero, Zink, Zäpo

Visar enstaka hotbeteenden.

Zuper, Zamson

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Zniffa

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

 

Zpencer, Zenta

Visar hotbeteenden och flera attacker.

8.b

SPÖKEN
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse.
Alt. skärmar av sig.

Tittar mot spökena då och då.

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda alt. ett spöke hela sträckan.

Zamson, Zniffa

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

Zuper, Zäpo, Zenta  

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet

 

Zpencer, Zero, Zink

8.c

SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

 

  Zink

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

 

 Zenta

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

 

 Zero, Zäpo

 

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

Zpencer, Zuper, Zamson, Zniffa

8.d

SPÖKEN
Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad.
Alt går inte fram i tid.

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden.

Zuper, Zamson, Zniffa

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

Zpencer

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.

 

Zenta

Går fram till fig. utan hjälp.

 

Zero, Zink, Zäpo

8.e

SPÖKEN
Kontakttagande med figurant i spökdräkt

Avvisar eller undviker kontaktförsök.
Alt. går inte fram i tid.

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakt från figuranten

 Zniffa.

Tar själv kontakt med figuranten

Zpencer, Zuper, Zero

Zäpo.

Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan ex. hoppa och gnälla.

Zamson, Zink, Zenta

9.a

LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.

Zpencer, Zuper, Zero, Zniffa

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

Zamson, Zink, Zäpo, Zenta

9.b

LEK 2
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Zniffa, Zenta 

Griper direkt med hela munnen

 

Zpencer, Zamson, Zero, Zink 

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

 

 

Zuper, Zäpo

10.

SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Zpencer, Zuper, Zero, Zink, Zäpo, Zniffa, Zenta

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter helt oberörd.

 

Zamson

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek/passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd.
Alt. vill lämna platsen, försöker fly.
Alt. föraren avstår skott.

 

Summering av kommentarer: En mycket jämn kull där hundarna håller ihop bra nervmässigt och har en stor portion leklust och nyfikenhet. Omtagen till djupare bett i dragkampen gör att vissa av hundarna dras ned från en 4 - 5:a till en 3:a, med notering det inte finns någon osäkerhet i kampen. Hundarna är balanserade och trygga i sig själv i kontakt/hantering och i sin lek med både Testledare och Figurant genom hela testet.

 

Om Zenta så sa Jan att om hon varit till salu så hade Jan rekommenderat henne till fortsatt prövning för polisiärt brukJ

Allt finns filmat för de som är nyfikna J ……..!!