Sammanställning av vår Z - kull på MT. 7 av 8 hundar i kullen har deltagit (87.5 %). Samtliga 7 blev godkända (100%). Snittet är 478.8 poäng för denna kull, vid 3 års ålder.

Syfte 1 2 3 4 5.
Samarbete
Föremål/Förare
2
Leker ej/leker själv/kommer ej Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning/upprep uppm från förare.

Zero, Zuper

Leker själv - men kommer efter uppmaning.

Zpencer, Zenta

Leker själv - men kommer tillbaka Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp

Zamson, Zäpo, Zink

Samarbete
Föremål/TL
4
Leker ej/leker själv/kommer ej

 

Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning/upprep uppm från testled

Zenta, Zamson, Zero, Zuper

Leker själv - men kommer efter uppmaning

Zäpo

Leker själv - men kommer tillbaka

Zpencer

Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp

Zink

Gripa
Ta tag 5 m
3
Griper ej/nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper föremålet Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjning

Zenta

Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet

Zpencer, Zamson, Zäpo, Zero, Zink, Zuper

Ta tag 40 m
3
     Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar

Zenta, Zäpo

 Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjning

Zamson, Zink

Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet

Zpencer, Zero, Zuper

GripaHålla i 5m
3
Griper ej Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen Tuggar eller byter tag upprepade gånger

Zpencer, Zenta, Zamson, Zäpo, Zero, Zink

Tuggar/byter tag vid något tillfälle. Fast bett, håller i samtliga moment. Alt. växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls

 Zuper

Hålla i 40 m
4
    Tuggar eller byter tag upprepade gånger

Zpencer, Zenta, Zamson, Zäpo, Zero, Zink

   Fast bett, håller i samtliga moment. Alt. växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls

 Zuper

Gripa;
Slita dra 5m
2
Håller ej. alt Kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen Håller, men drar inte emot Växlar mellan att hålla och dra emot

Zero

Drar emot tills testledaren släpper

Zenta, Zäpo, Zink

Rycker drar emot - även under den passiva delen - till testledaren släpper. Alt. intensivt ruskande

Zpencer, Zamson, Zuper

Slita/dra 40m
2
    Zero Drar emot tills testledaren släpper

Zpencer, Zenta, Zamson, Zäpo

 Rycker drar emot - även under den passiva delen - till testledaren släpper. Alt. intensivt ruskande

Zink, Zuper

Förföljande
2
Startar inte eller når inte in i banan Startar men avbryter Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända

Zäpo

Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand. Fullföljer Startar med hög fart - målinriktad

Zpencer, Zenta, Zamson, Zero, Zink, Zuper

Förföljande
Gripande
3
Nonchalerar föremålet. Alt springer inte fram

Zäpo

Griper inte, nosar på föremålet

Zero

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Zpencer, Zenta, Zamson, Zink

Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

 Zuper

Uthållighet
6
Framme, direkt tillbaka alt. Går ej fram

Zamson, Zäpo

Framme jobbar mindre än 30 sekunder Jobbar i 30 sekunder

Zenta, Zero, Zink

Jobbar i 60 sekunder Jobbar i 90 sekunder, hämtas av föraren

Zpencer, Zuper

Social
självsäkerhet
10
Ängslig, osäker går ej att hantera Social osäkerhet i alla situationer Social osäkerhet i flera situationer

Zenta

Socialt säker i de flesta situationer

Zamson, Zuper

Socialt säker i alla situationer

Zpencer, Zäpo, Zero, Zink

Social
Nyfikenhet
8
Undviker, skygg Överdrivet nyfiken, påträngande Neutral, låter sig klappas

Zero

Besvarar när figurant bjuder

Zenta, Zuper

Normalt nyfiken när anledning finns

Zpencer, Zamson,Zäpo, Zink

Socialt
Samspel
8
Svarar ej på lekinviter

Zenta

Svarar svagt på lek & lekinviter - kan avbryta

Zero

Svarar snabbt på lek & lekinviter, svår att bryta Svarar på lek & lekinviter

Zuper

 

Inbjuder och spelar med på lek & lekinviter

Zpencer, Zamson, Zäpo, Zink

Handlingsförmåga
10
Försöker inte lösa problemen Försöker endast kortvarigt eller med liten aktivitet lösa uppgifterna i de flesta situationerna Löser uppgifter i de flesta situationerna Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer.

Zenta, Zamson

Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer

Zpencer, Zäpo, Zero, Zink, Zuper

Anpassningsförmåga
10
Anpassar med låg intensitet i samtliga testsituationer Anpassar med hög intensitet i samtliga testsituationer

Zpencer, Zuper

Anpassar intensitet - men med tidsfördröjning Anpassar intensiteten i de flesta testsituationer

Zenta, Zamson, Zero

Anpassar intensiteten i samtliga testsituationer

Zäpo, Zink

Koncentration
10
Låg grad av koncentration i de flesta situationer. (kan utföra ovidkommande handlingar) Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer. (Kan utföra ovidkommande handling)

 Zuper

Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer (1-2)

Zamson

Koncentrerad men med kortare avbrott i enstaka situationer (1-2)

Zenta, Zäpo, Zero, Zink

Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga situationer

Zpencer

Avreaktion
10
Kan ej avreagera alt tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sig Tar lång tid för avreaktion i flera situationer Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer - alt lång tid i en enstaka situation

Zamson

Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer

Zäpo, Zink

Avreagerar snabbt i alla situationer

Zpencer, Zenta, Zero, Zuper

Minnesbilder
5
Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden

Zpencer, Zenta, Zamson, Zäpo, Zero, Zink, Zuper

Rädsla
4
Flyr i de flesta testsituationer alt. blir passiv Pendlar mellan flyktstarter och kontroll

Zamson

Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver

Zenta

Står emot, undanmanöver eller ngn intensitetssänkning

Zero, Zink, Zuper

Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla

Zpencer, Zäpo

Aggressivitet
3
Visar kvarstående aggression Visar stor aggression Visar ingen aggression/visar kortvariga aggresionsyttringar

Zpencer, Zero

Visar liten aggresion

Zamson, Zäpo, Zink, Zuper

Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet

Zenta

Nyfikenhet
8
Går inte fram Lång tid med hjälp att gå fram Går fram med hjälp

Zamson

Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning

Zenta, Zink

Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer

Zpencer, Zäpo, Zero, Zuper

Skott Avviker från platsen Undvikande reaktioner alt. låsningar, kvar på platsen Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan Kontroll vid flera skott

 Zuper

Ingen reaktion, kontroll första skottet

Zpencer, Zenta, Zamson, Zäpo, Zero, Zink