MH beskrivning för vår Y kull 090524  individernas resultat står i rött  Beskrivare: Maria Lundin  TL: Johanna Ponsler

1.a

KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt genom att drar sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

 

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök.

Ykai, Yaxo, Yeff, Yapp

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1.b

KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Alt. provas inte i detta moment.

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren.

Ykai, Yaxo, Yeff, Yapp

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.

Följer med villigt., är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1.c

KONTAKT
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

 

Accepterar hantering.

Ykai, Yapp

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

Yaxo, Yeff

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2.a

LEK 1
Leklust

Leker inte

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.

Ykai, Yaxo, Yeff, Yapp

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

 

2.b

LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Ykai,

Griper direkt med hela munnen

Yaxo, Yeff, Yapp

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

 

2.c

LEK 1
Gripande & Dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

 

Griper, drar emot, men släpper och tar om.
Alt. tuggar.

Ykai, Yaxo

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

Yeff, Yapp

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt ruskar - även under den passiva delen, tills testledaren släpper.

 

3.a

FÖRFÖLJANDE

Startar inte.

 

Startar men avbryter.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Ykai,

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Yaxo, Yeff, Yapp

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

 

Startar inte.

 

Startar men avbryter.

Ykai,

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

 

Yeff

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Yaxo,  Yapp     

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

 

3.b

GRIPANDE

Nonchalerar föremålet. Alt springer inte fram.

 

Griper inte, nosar på föremålet.

 Ykai, Yeff

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

 

Griper direkt, släpper.

 

  Yapp

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

  Yaxo

Nonchalerar föremålet.
Alt springer inte fram.

 Ykai,

Griper inte, nosar på föremålet.

 

 

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

 

  Yeff

Griper direkt, släpper.

 

  Yaxo, Yapp

 

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

 

4

AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

 

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar

 

  Ykai,

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.

Yaxo, Yeff, Yapp

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.

5.a

AVST. LEK
Intresse

Engageras inte  av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

  Yeff, Yapp

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök.

  Ykai,

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.

  Yaxo 

 

5.b

AVST. LEK
Hot/Agg

Visar inga hotbeteenden.

Ykai, Yaxo, Yeff, Yapp

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.

5.c

AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Går fram till den dolda men talande figuranten.

 

  Ykai, Yeff

Går fram till figuranten med låg kroppshållning och/eller tidsfördröjning.

Går direkt fram till figuranten utan hjälp.

  Yaxo, Yapp

5.d

AVST. LEK
Leklust

Visar inget intresse

 

Leker inte men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

 

 

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

 

  Ykai,

Griper direkt. Drar emot, släpper inte.

 Yaxo, Yeff, Yapp

5.e

AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter

Är aktiv med figuranten när denna är aktiv

 Yeff , Yapp 

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

 

  Ykai, Yaxo

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

6.a

ÖVERRASKNING
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

 

  Yapp

Hukar sig och stannar.

  Yeff

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

 Ykai, Yaxo

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6.b

ÖVERRASKNING
Hot/Agg

Visar inga hotbeteenden

  Yeff, Yapp

Visar enstaka hotbeteenden

  Ykai,

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

  Yaxo

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6.c

ÖVERRASKNING
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner.
Alt. går inte fram
.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

 

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

  Yaxo

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

 

Går fram till overallen utan hjälp

 Ykai, Yeff, Yapp

6.d

ÖVERRASKNING
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

 Ykai, Yaxo, Yeff, Yapp

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

 

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

 

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6.e

ÖVERRASKNING
Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

 Ykai, Yaxo, Yeff, Yapp

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle.

 

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.

 

Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand.

Biter i eller leker med overallen vid  2 eller fler passager.

7.a

LJUDKÄNSLIGHET
Rädsla

Stannar inte eller kort stop.

 Yaxo, Yeff, Yapp

 

Hukar sig och stannar.

 

  Ykai,

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

 

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7.b

LJUDKÄNSLIGHET
Nyfikenhet

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

 

Går fram till skramlet utan hjälp.

Ykai, Yaxo, Yeff , Yapp

7.c

LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående rädsla.

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Ykai, Yaxo,  Yeff ,  Yapp

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7.d

LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

Ykai, Yaxo, Yeff, Yapp

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle.

 

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen.

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid 2 eller fler passager.

8.a

SPÖKEN
Hot/Agg

Visar inga hotbeteenden.

  Yapp

Visar enstaka hotbeteenden.

  Yaxo

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

  Ykai, Yeff

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

 

 

Visar hotbeteenden och flera attacker.

8.b

SPÖKEN
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse.
Alt. skärmar av sig.

Tittar mot spökena då och då.

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda alt. ett spöke hela sträckan.

 

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

  Ykai, Yeff

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet

 

  Yaxo, Yapp

8.c

SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

 

 Yaxo

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

 

 

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

 

  

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

 Ykai, Yeff, Yapp

8.d

SPÖKEN
Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad.
Obs! går ej fram inom tidsramen

  Yeff, Yapp

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden.

  Ykai,

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

 

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.

 

 

Går fram till fig. utan hjälp.

  Yaxo

 

8.e

SPÖKEN
Kontakttagande med figurant i spökdräkt

Avvisar eller undviker kontaktförsök.
Obs! går ej fram inom tidsramen. Besvarar kontakt efter tidens utgång.

  Yeff, Yapp

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakt från figuranten

  Ykai,

Tar själv kontakt med figuranten

  Yaxo

Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan ex. hoppa och gnälla.

 

9.a

LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.

 Ykai, Yaxo, Yeff, Yapp

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

 

9.b

LEK 2
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Ykai,

Griper direkt med hela munnen

 Yaxo, Yeff, Yapp

 

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

 

 

 

10.

SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Ykai, Yaxo, Yeff, Yapp

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter helt oberörd.

 

 

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek/passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd.
Alt. vill lämna platsen, försöker fly.
Alt. föraren avstår skott.

Sammanfattningsvis sade Maria om vår Y kull att samtliga i denna kull visat sig öppna och tillgängliga, högt tempererade, med en stor portion leklust och nyfikenhet. Samtliga individer var utan kvarstående rädsla och de höll ihop väl genom hela testet. Alla skottfasta utan anmärkning. TACK Maria, Johanna, Geornette och Lars, för all hjälp denna dag!