Film på Grand Lutin Zpencer L-Test 2008

OBS! Filmerna behöver laddas ned innan de kan tittas på då de är tunga, om man inte vill missa någon del. Varje film del är ca 4.5 -5.5 minuter långa.

Del 1  på Zpencers L-test

Del 2  på Zpencers L-test

Del 3  på Zpencers L-test